Tipske montažne kuće – Tip 27

Montažne kuće - Tip 27

Montažne kuće - Tip 27

Montažne kuće - Tip 27-osnova

Montažne kuće – Tip 27
površina prostorija 

Broj Naziv prostorije P(kvadrata)
1. Predsoblje 1.98
2. Spavaća soba 4.32
3. Kupatilo 3.06
4. Dnevna soba 12.78
5. Terasa 3.00
Ukupna korisna površina montažne kuće
23.64

Dimenzije osnove:         6.28 x 5.08 m
Površina osnove:            27.30 m2