Montažne kuće – Gaj 20

Montažne kuće - Gaj_20_2Montažne kuće - Gaj_20_1Montažne kuće - Gaj_20_3

Površina prostorija montažne kuće

Broj Naziv prostorije P(kvadrata)
1. Ulaz 1,35
2. Predsoblje 1.98
3. Dnevni boravak 15,82
4. Soba 4,39
5. Kupatilo 3,07
6. Terasa 1,21
Ukupna korisna površina montažne kuće
27,82

Površina osnove montažne kuće:            33,90 m2