Montažne kuće – Gaj 95

Montažne kuće – Gaj_95_1 Montažne kuće – Gaj_95_2 Montažne kuće – Gaj_95_osnova

Površina prostorija montažne kuće

Broj Naziv prostorije P(kvadrata)
1. Ulaz
2. Predsoblje
3. Dnevni boravak
4. Soba
5. Kupatilo
6. Terasa
Ukupna korisna površina montažne kuće
 

Površina osnove montažne kuće:             m2