Montažne kuće – Gaj 30

Montažne kuće – Gaj 30_1 Montažne kuće – Gaj 30_2 Montažne kuće – Gaj 30_osnova

Površina prostorija montažne kuće

Broj Naziv prostorije P(kvadrata)
1. Ulaz 1,03
2. Predsoblje 1.98
3. Dnevni boravak 12,74
4. Kuhinja 7,03
5. Soba 5,50
6. Kupatilo 4,39
7. Terasa 2,93
Ukupna korisna površina montažne kuće
35,60

Površina osnove montažne kuće:            40,73 m2