Montažna kuća Kraljica

Površina kuće je 152 kvadratna metra (bruto) a pravi se u 2 varijante


Varijanta 1a
Varijanta 1b
Varijanta 2
Plan osnove